fbpx
  • Köpa nyproduktion

    En guide till de vanligaste stegen vid köp av nyproduktion.

Förhandsavtal

När du bestämt dig för en bostadsrätt upprättas ett förhandsavtal mellan dig som köpare och bostadsrättsföreningen. Ett förhandavtal får tecknas först när bostadsrättsföreningen upprättat en kostnadskalkyl över projektet och när två intygsgivare utsedda av Boverket granskat och intygat att kalkylen är ekonomisk hållbar.

I samband med att bostadsrättsföreningen upprättar förhandsavtalet får du som tänkt förhandstecknare ett erbjudande av bostadsrättsföreningen om att ingå förhandsavtal med dom. Detta erbjudande om förhandsavtal gäller under 7 dagar. Under denna tid får bostadsrättsföreningen ej erbjuda den blivande bostadsrätten till någon annan potentiell köpare.

Ett förhandsavtal är i praktiken bindande för båda parter. Det är dock vanligt att förhandsavtalet innehåller vissa villkor som ska uppfyllas innan avtalet blir bindande. Exempel på villkor kan vara att ett visst antal bostadsrätter skall bli sålda till ett visst datum.

När förhandsavtalet har blivit bindande brukar de flesta föreningar ta in ett förskott av köparen. Förskottet brukar oftast vara på 10% av köpeskillingen, men det kan variera. Förskottet avräknas sedan mot slutlikviden. För att bostadsrättsföreningen ska få ta emot förskott av köparen behöver de ett tillstånd av Bolagsverket. För att få tillståndet så behöver föreningen lämna en säkerhet till Bolagsverket för förskotten. Det kan till exempel vara en förskottsgarantiförsäkring eller en bankgaranti.

Som köparen kan man under vissa förutsättningar säga upp sitt förhandsavtal. Exempel på dessa kan vara om bostadsrätten inte upplåtits senast dag för inflyttning eller inom skälig tid från den beräknade upplåtelsetidpunkten eller om avgifterna skulle bli väsentligt högre än vad som anges i förhandsavtalet.

Upplåtelseavtal

När tidpunkten för upplåtelse i enlighet med förhandsavtalet inträtt och eventuella villkor är uppfyllda ska parterna teckna upplåtelseavtalet.

Ett upplåtelseavtal tecknas första gången bostadsrättsföreningen upplåter lägenheten med bostadsrätt. Upplåtelseavtalet upprättas mellan bostadsrättsföreningen och köparen.

För att föreningen ska få upplåta bostadsrätten behöver de upprätta en ekonomisk plan.

Den ekonomiska planen måste vara registrerad hos Bolagsverket. Den slutliga kostnaden för bostadsrättsföreningens byggnation måste vara känd för att föreningen ska få upplåta bostadsrätten. Detta genom att redovisa kostnaden i den registrerade ekonomiska planen. Föreningen kan även teckna en försäkring som säkerhet för att bolagsverket ska utfärda tillstånd om upplåtelse.

Vid en upplåtelse fastställs lägenhetens skick utifrån avtalet och bostadsrättslagen. Till skillnad från en begagnatförsäljning som regleras i köplagen. Enligt bostadsrättslagen ska bostadsrätten på̊ tillträdesdagen stämma överens med vad som avtalats mellan bostadsrättsförening och köparen.

Besiktning

Innan tillträdet utförs en besiktning av bostadsrätten. Besiktningen sker mellan Byggherren (bostadsrättsföreningen) och entreprenören. De flesta Byggherrar bruka låta den som ska förvärva bostadsrätten vara med på besiktningen och lämna synpunkter på besiktningen.

Tillträde

Någon vecka innan tillträdet brukar de flesta bostadsrättsföreningar vilja att slutlikviden är betald. Oftast skickar föreningen ut en inbetalningsinstruktion i god tid inför tillträdet med uppgifter om vart, hur och när slutlikviden ska betalas. Har man som köpare haft möjlighet att göra tillval så brukar de betalas i samband med slutlikviden. Ibland vill bostadsrättsföreningen dock ha en delbetalning på tillvalen i samband med att de görs.

Beroende på projektets storlek så kan tillträdet ibland ske i etapper. På tillträdesdagen sker oftast nyckelutlämning på plats för projektet.